Chúng tôi là ai - VCIS

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phát triển nông nghiệp xanh VCIS là một công ty đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp thực tiễn về sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị và định hướng thị trường.

Tầm nhìn

 

Kiến tạo và thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

 


Sứ mênh

 

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nông nghiệp thành công hơn thông qua việc thấu hiểu và cung cấp các giải pháp thực tiễn, sáng tạo, tích hợp chiến lược tổng thể hài hòa các lợi ích giữa các bên trong chuỗi giá trị.


9ac7dcfd8f0c6952301d

(1) Đơn giản hóa các vấn đề

6f6d1f8d4d7cab22f26d

(3) Sáng tạo, kết nối và chia sẻ giá trị

12

(2) Tích hợp giải pháp tổng thể

293f70e62117c7499e06

(4) Gắn kết và hài hòa lợi ích của các bên liên quan


Chuyên gia, cố vấn & tư vấn


Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phát triển nông nghiệp xanh VCIS là một công ty đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp thực tiễn về sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị và định hướng thị trường.

John Gilbert, CEO Chuỗi Cung Ứng DHL

Ông John là thành viên của Hội đồng Bộ phận thuộc chuỗi Cung Ứng DPDHL từ năm 2014 và trước đó ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau tại DPDHL và Exel trong khoảng thời gian 20 năm. Ông từng có thời gian giữ vị trí Phó Chủ tịch ở bộ phận Thiết kế Giải pháp, Phó Chủ tịch ở Bộ phận Hoạt động Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, kiêm Chủ tịch của khu vực châu Mỹ, Hàng tiêu dùng và Khoa học Đời sống. Ông cũng từng là CEO Chuỗi Cung ứng khu vực châu Mỹ, và gần đây nhất, ông giữ vị trí Chủ tịch và CEO tại Williams Lea. Ngoài bằng MBA, ông có bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về quản lý vận hành.

John Gilbert, CEO Chuỗi Cung Ứng DHL

Ông John là thành viên của Hội đồng Bộ phận thuộc chuỗi Cung Ứng DPDHL từ năm 2014 và trước đó ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau tại DPDHL và Exel trong khoảng thời gian 20 năm. Ông từng có thời gian giữ vị trí Phó Chủ tịch ở bộ phận Thiết kế Giải pháp, Phó Chủ tịch ở Bộ phận Hoạt động Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, kiêm Chủ tịch của khu vực châu Mỹ, Hàng tiêu dùng và Khoa học Đời sống. Ông cũng từng là CEO Chuỗi Cung ứng khu vực châu Mỹ, và gần đây nhất, ông giữ vị trí Chủ tịch và CEO tại Williams Lea. Ngoài bằng MBA, ông có bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về quản lý vận hành.

John Gilbert, CEO Chuỗi Cung Ứng DHL

Ông John là thành viên của Hội đồng Bộ phận thuộc chuỗi Cung Ứng DPDHL từ năm 2014 và trước đó ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau tại DPDHL và Exel trong khoảng thời gian 20 năm. Ông từng có thời gian giữ vị trí Phó Chủ tịch ở bộ phận Thiết kế Giải pháp, Phó Chủ tịch ở Bộ phận Hoạt động Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, kiêm Chủ tịch của khu vực châu Mỹ, Hàng tiêu dùng và Khoa học Đời sống. Ông cũng từng là CEO Chuỗi Cung ứng khu vực châu Mỹ, và gần đây nhất, ông giữ vị trí Chủ tịch và CEO tại Williams Lea. Ngoài bằng MBA, ông có bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về quản lý vận hành.

John Gilbert, CEO Chuỗi Cung Ứng DHL

Ông John là thành viên của Hội đồng Bộ phận thuộc chuỗi Cung Ứng DPDHL từ năm 2014 và trước đó ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau tại DPDHL và Exel trong khoảng thời gian 20 năm. Ông từng có thời gian giữ vị trí Phó Chủ tịch ở bộ phận Thiết kế Giải pháp, Phó Chủ tịch ở Bộ phận Hoạt động Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, kiêm Chủ tịch của khu vực châu Mỹ, Hàng tiêu dùng và Khoa học Đời sống. Ông cũng từng là CEO Chuỗi Cung ứng khu vực châu Mỹ, và gần đây nhất, ông giữ vị trí Chủ tịch và CEO tại Williams Lea. Ngoài bằng MBA, ông có bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về quản lý vận hành.

Đội ngũ của chúng tôi


Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phát triển nông nghiệp xanh VCIS là một công ty đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp thực tiễn về sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị và định hướng thị trường.

Bà Phạm Thị Nghĩa, MSC, giám đốc 

Bà Phạm Thị Nghĩa là chuyên gia nông nghiệp, Bà Nghĩa có bằng kỹ sư nông học tại học viện nông nghiệp Việt Nam, Nghĩa từng đoạn giải 3 sáng tạo khoa học VIFOTEC và thạc sỹ nông nghiệp tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam. Bà Nghĩa có chuyên môn sâu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ngoài đồng ruộng, trong nhà kính, nuôi cấy mô và có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh rau, hoa, quả với 19 năm kinh nghiệm tại công ty JAVECO (Nhật bản) và tổng công ty rau quả nông sản Việt Nam.

Ông Đặng Việt Quang, PhD, phó giám đốc

Ông Đặng Việt Quang là chuyên gia kinh tế nông nghiệp, học thạc sĩ về quản lý nông nghiệp tại đại học Kyushu Nhật Bản và làm nghiên cứu sinh tại Đại Học Hohenheim (CHLB Đức) trong lĩnh vực kinh tế sử dụng đất với đề tài áp dung mô hình toán để quản lý dinh dưỡng đất tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Với 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, Đặng Việt Quang đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu về kinh tế xã hôi trong ngành nông lâm nghiệp tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam,  Đại Học Hohenheim và tổ chức Forest Trends ở Việt Nam.

Thực trạng nông nghiệp Việt Nam


Ngành nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông nghiệp nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng yếu kém; trình độ áp dung các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chat lượng nguồn nhân lực thấy…

images952234_DSC_0964

“Chúng ta phải bắt đầu từ những người nông dân, lấy nông dân làm trung tâm xuyên suốt trong toàn bộ nỗ lực. Nông dân muốn phát triển bền vững thì việc tham gia vào chuỗi giá trị sẽ đem lại cơ hội cạnh tranh cao.”

Một trong những mục tiêu phát triển bền vững thế giới đó chính là phát triển an ninh lương thực khi dân số toàn cầu tăng lên. Diễn đàn kinh tế thế giới và tầm nhìn mới của Nông nghiệp đã tạo điều kiện cho đối tác trên toàn thế giới và cung cấp an ninh lương thực, bền vững môi trường và nâng cao cơ hội kinh tế thông qua nông nghiệp

Một trong những mục tiêu phát triển bền vững thế giới đó chính là phát triển an ninh lương thực khi dân số toàn cầu tăng lên. Diễn đàn kinh tế thế giới và tầm nhìn mới của Nông nghiệp đã tạo điều kiện cho đối tác trên toàn thế giới và cung cấp an ninh lương thực, bền vững môi trường và nâng cao cơ hội kinh tế thông qua nông nghiệp

Scroll
0912966769