Đề xuất đầu tư 363 triệu USD cho dự án phát triển thuỷ sản bền vững - VCIS

Đề xuất đầu tư 363 triệu USD cho dự án phát triển thuỷ sản bền vững

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị đề xuất Dự án Phát triển thủy sản bền vững (dự kiến vay vốn WB) nhằm tham vấn ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND, Sở NN&PTNT 10 tỉnh, thành phố ven biển tham gia dự án; đại diện Bộ Tài chính và WB. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị – Ảnh: VPG/ Đỗ Hương

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, việc phát triển thủy sản bền vững đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế sâu rộng, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Hơn nữa, các mục tiêu mà chính phủ đặt ra đối với ngành thủy sản ngày càng lớn, đòi hỏi ngành thủy sản phải có giải pháp phát triển toàn diện, đồng bộ cho cả khai thác và nuôi trồng như đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, sản phẩm trọng điểm của ngành; hạ tầng cho phép giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch đồng thời là nơi tránh trú báo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới cho tổ chức quản lý, tuân thủ nghiêm túc quy định trong nước và các tổ chức quốc tế về đánh bắt IUU, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu theo chuỗi giá trị.

Để góp phần giải quyết các vấn đề nói trên, trong 2 năm qua, trên cơ sở những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm, mô hình thành công từ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do WB tài trợ, Bộ NN&PTNT đã tiến hành xây dựng Dự án Phát triển thủy sản bền vững và dự kiến trình Chính phủ cho phép huy động nguồn vốn vay từ WB. Đến nay, cơ bản các nội dung chính của Dự án đã được phê duyệt, đề xuất dự án đã được tổng hợp từ các đề án chương trình phát triển của ngành, các tỉnh. Hội nghị sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện Dự án, đề nghị các Bộ, ngành xem xét và xin ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án.

Dự án thực hiện trong 6 năm (2021 – 2026), với tổng mức đầu tư 8.359 tỷ đồng, tương đương 363 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 6.605 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước là 1.616 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là 138 tỷ đồng. Mục tiêu là nâng cao năng lực quản lý và giá trị gia tăng sản phẩm thuỷ sản, hội nhập quốc tế sâu rộng, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT sẽ thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho ngành kiểm ngư phục vụ khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản hiệu quả, bền vững; nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ chọn tạo giống tôm bố mẹ nhằm chủ động sản xuất trong nước tôm bố mẹ có chất lượng cao, sạch bệnh. Đồng thời, tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU); giảm tổn thất sau khai thác hải sản, giảm dịch bệnh, nâng cao chất lượng, năng suất, giá trị sản phẩm tôm nuôi, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với các địa phương, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng cá hiện đại, đồng bộ; hình thành và phát triển các trung tâm nghề cá lớn có quy mô cấp quốc gia, tạo động lực hỗ trợ khai thác hải sản đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, giảm tổn thất sau thu hoạch. Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các vùng sản xuất tôm giống, vùng nuôi tôm nước lợ tập trung nhằm sản xuất tôm giống có chất lượng cao, sạch các tác nhân gây bệnh, nuôi tôm có hiệu quả…

Trong phạm vi của dự án, đối với cấu phần do Bộ NN&PTNT thực hiện sẽ đầu tư hạ tầng tại Cơ quan Kiểm ngư Vùng I (Hải Phòng), các cơ sở nghiên cứu chọn tạo giống tôm bố mẹ thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, II, và III tại Hải Phòng, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu và Khánh Hoà.

Các đầu tư phi công trình cần thiết như: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản, nâng cao năng lực quản lý khai thác hải sản tuân thủ IUU, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, tiến tiến trong khai thác, bảo quản sau khai thác… triển khai trên toàn quốc, tập trung ở 28 tỉnh, thành phố ven biển. Trong đó đặc biệt ưu tiên các tỉnh dự án: Thanh Hoá, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang là các địa phương trọng điểm về khai thác hải sản và nuôi tôm nước lợ.

Đối với cấu phần do các tỉnh thực hiện, dự án sẽ triển khai tại 33 huyện của 10 tỉnh gồm: Thanh Hoá, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến một lần nữa khẳng định tính cần thiết và tầm quan trọng của Dự án Phát triển thuỷ sản bền vững. Theo Thứ trưởng, việc triển khai dự án sẽ mang lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và điều kiện sống cho hàng triệu lao động nghề cá và các đối tượng làm việc trong các lĩnh vực có liên quan thông qua các hoạt động giúp gia tăng giá trị sản phẩm thuỷ sản, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thích ứng biến đổi khí hậu. Thứ trưởng chỉ đạo Ban quản lý dự án, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản, tổ tư vấn có kế hoạch công việc cụ thể đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra. Các địa phương chỉ đạo các Sở, chi cục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ để làm sao nội dung đầu tư, khối lượng đầu tư đúng theo tinh thần là đầu tư có hiệu quả và có sức lan tỏa.

Để lại bình luận

Scroll
0912966769