Dịch vụ cho vay vốn hỗ trợ sản xuất - VCIS

Dịch vụ cho vay vốn hỗ trợ sản xuất

Là một trong những ngành kinh tế chủ lực, nông nghiệp Việt Nam đang có bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nay càng có thêm cơ hội thành công nhờ nguồn vốn từ Dịch vụ cho vay vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp – nguồn hỗ trợ tài chính thiết thực với mức vay lên tới 80% tổng nhu cầu vốn thực tế.

Dịch vụ cho vay vốn hỗ trợ sản xuất

Đặc điểm:
* Tối đa 80% tổng nhu cầu vốn thực tế.
* Cho vay tối đa đến 50 triệu đồng đối với đối tượng là các Cá nhân, Hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
* Cho vay tối đa đến 200 triệu đồng đối với các Hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề, hoặc làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
* Cho vay tối đa đến 500 triệu đồng đối với các đối tượng là Hợp tác xã, Chủ trang trại.

Đối tượng và điều kiện vay vốn:

Khách hàng
– Khách hàng là: Hộ gia đình, Hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn; Cá nhân; Chủ trang trại; Các hợp tác xã trên địa bàn nông thôn.
– Điều kiện về diện tích và kinh nghiệm:
Đối với cho vay đáp ứng nhu cầu trồng trọt: Có diện tích trực tiếp canh tác tối thiểu là 0,5ha và kinh nghiệm tối thiểu từ 03 năm đối với mỗi loại cây trồng.
Đối với cho vay đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy hải sản: Có diện tích mặt nước tối thiểu 1.000m²/ao và kinh nghiệm tối thiểu từ 03 năm đối với mỗi vật nuôi.
– Không có nợ khó đòi với các tổ chức tín dụng khác.

– Phải được Chính quyền địa phương xác nhận trên Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn trả nợ.
– Hợp đồng bảo hiểm đối với các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thông tin CIC (nếu có).
– Đối với cho vay thông qua Doanh nghiệp thu mua: Phải được Doanh nghiệp thu mua xác nhận trên Danh sách Khách hàng vay vốn đồng thời phải ký hợp Hợp đồng tiêu thụ hàng hóa với Doanh nghiệp thu mua.
– Đối với cho vay lưu vụ:
Khách hàng đã có Hợp đồng Tín dụng, còn dư nợ và đã đến hạn trả nhưng Khách hàng vẫn còn nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất liền kề.
Dự án, phương án đang vay có hiệu quả. Đồng thời, Khách hàng vay đã trả đủ số tiền lãi còn nợ của Hợp đồng Tín dụng trước.
Số lần lưu vụ: Đối với trồng lúa tối đa 2 lần. Đối với các loại cây trồng khác tối đa không quá số lần lưu gốc.
Thời hạn cho vay lưu vụ: Tối đa không quá thời hạn của một vụ kế tiếp.
Mức cho vay lưu vụ tối đa không quá số dư nợ thực tế của Hợp đồng Tín dụng trước.

Điều kiện vay vốn:
Phải ký kết Hợp đồng hợp tác giữa hai bên
Đã có thời gian hoạt động chính thức tối thiểu là 03 năm và ít nhất 02 năm liền kề có lãi.

Để lại bình luận

Scroll
0912966769