Dịch vụ cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật - VCIS

Dịch vụ cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngoài giống cây trồng, vật nuôi thì phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Trong trồng trọt, việc sử dụng phân bón hợp lý, chất lượng cao và áp dụng dúng cách các biện pháp bảo vệ thực vật sẽ làm tăng năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất.

Dịch vụ cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật

Cũng như vậy, trong chăn nuôi, nếu biết chọn lọc và sử dụng các loại thức ăn gia súc, gia cầm có chất lượng, phù hợp với từng giống vật nuôi sẽ đem lại năng suất cao cho người nông dân.

Dịch vụ cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật ra đời như một dịch vụ tiện ích hỗ trợ tích cực cho người nông dân trong hoạt động nông nghiệp

Để lại bình luận

Scroll
0912966769