Đội ngũ của chúng tôi - VCIS
  • Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phát triển nông nghiệp xanh VCIS là một công ty đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp thực tiễn về sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị và định hướng thị trường.

Bà Phạm Thị Nghĩa, giám đốc

Bà Phạm Thị Nghĩa là chuyên gia nông nghiệp, Bà Nghĩa có bằng kỹ sư nông học tại học viện nông nghiệp Việt Nam, Nghĩa từng đoạn giải 3 sáng tạo khoa học VIFOTEC và thạc sỹ nông nghiệp tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam. Bà Nghĩa có chuyên môn sâu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ngoài đồng ruộng, trong nhà kính, nuôi cấy mô và có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh rau, hoa, quả với 20 năm kinh nghiệm tại công ty JAVECO (Nhật bản) và tổng công ty rau quả nông sản Việt Nam.

Ông Đặng Việt Quang PhD, phó giám đốc

Ông Đặng Việt Quang là chuyên gia kinh tế nông nghiệp, học thạc sĩ về quản lý nông nghiệp tại đại học Kyushu Nhật Bản và làm nghiên cứu sinh tại Đại Học Hohenheim (CHLB Đức) trong lĩnh vực kinh tế sử dụng đất với đề tài áp dung mô hình toán để quản lý dinh dưỡng đất tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Với 22 năm kinh nghiệm nghiên cứu, Đặng Việt Quang đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu về kinh tế xã hôi trong ngành nông lâm nghiệp tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam,  Đại Học Hohenheim và tổ chức Forest Trends ở Việt Nam.

 

Scroll
0912966769