Tư vấn & hỗ trợ - VCIS
  • Tư vấn & hỗ trợ

Tư vấn & hỗ trợ

Các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dự án phát triển nông nghiệp sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng, hiểu biết của chuyên gia để giúp khách hàng phân tích và lựa chọn các giải pháp thực tế, sáng tạo và tích hợp chiến lược tổng thể trong từng giai đoạn phát triển.

Cung cấp cho cá nhân và tổ chức các gói tư vấn và hỗ trợ về:

  1. Nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp
  2. Khảo sát, thiết kế và quản lý trang trại nông nghiệp
  3. Khởi sự và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp
  4. Khảo sát, thiết kế và đánh giá các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp
  • Các dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn
  • Các dự án hợp tác công tư
  • Các dự án xã hội, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
Scroll
0912966769